Anasayfa » Kariyer

Operasyon ve İzleme Merkezi (OMC) Uzmanı / Uzman Yardımcısı

Tüm izleme ve izlemeye ilişkin çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (offline) operasyonların yürütülmesi esnasında İzleme ve Operasyon Uzmanının asiste edilmesinden sorumludur.Yazılımın iyileştirilmesi için gereken düzenlemelerin bildirilmesi, müşteri memnuniyetinin maksimize edilmesi için gereken tedbirlerin alınması, izlenen santrallerin performanslarının artırılması için yatırımcılara bilgi ve raporlama yapılması, garanti koşullarımıza uygun biçimde süreçlerin iyileştirilmesi temel vazifelerindendir.

Saha Operasyonları Merkezi (FOC) Uzmanı / Uzman Yardımcısı

Müşteri hizmetleri uzmanının verdiği hizmetlerde asiste edilmesinden sorumludur. Bu doğrultuda yönetim tarafından belirlenen hedeflere uygun biçimde geri bildirimde bulunmak ve gerekli aksiyonları almak, verilen hizmetin müşteriler tarafından en iyi biçimde anlaşılmasını sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütmek, yazılım ve izleme operasyonu kaynaklı aksamalarda gerekli geri bildirimlerde bulunmak temel vazifelerindendir.

Teknik Servis Merkezi (TSC) Uzmanı / Uzman Yardımcısı

Teknik servis ve bakım uzmanı tarafından yürütülecek tüm operasyonlarda uzmanın asiste edilmesinden sorumludur. Acil müdahaleler ve hızlı tedbir alınması için gereken ekip planlaması, makine-ekipman planlaması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için gereken tüm çalışmaların yürütülmesi temel vazifelerindendir. Bu vazifeler yerine getirilirken kullanılacak tüm araç ve ekipmanların uygun biçimde kullanılması kendi sorumluluğundadır.

Başvuru Formu